Beschadiging harde bekleding

Uit Delta Noodmaatregelen
Ga naar: navigatie, zoeken


Schadebeelden.png
Faalmechanismen.png
Noodmaatregelen.png
Dimensionering.png
Uitvoering.png


Beschadiging harde bekleding


Schadebeelden - Beschadigingen - Beschadiging harde bekleding

Beschadigingen aan de harde bekledingen (asfalt- of steenbekledingen) op het buitentalud kunnen zeer divers zijn. Blokken uit de bekleding kunnen verzakken, los komen of verdwijnen. In asfaltbekledingen kunnen scheuren worden waargenomen. De beschadigingen zijn erg afhankelijk van het soort asfalt of de soort steenbekleding. In de Digigids zijn alle mogelijkheden weergegeven. Als voorbeeld wordt genoemd dat bij zuilen of blokken sprake kan zijn van gaten, openingen tussen de stenen, gekamde of losse stenen, verzakkingen of opbollingen en uitspoeling van filter materiaal onder de stenen. De harde bekleding zorgt voor een voldoende waterdichtheid van het buitentalud en/of bescherming tegen de erosieve werking van golven (of andere belastingen zoals drijfvuil).

Bij alle bekledingen komen overgangen voor van de ene soort bekleding naar de andere. Zulke overgangen zijn meestal de meest kwetsbare plaatsen van een talud. Extra aandacht voor alle soorten beschadigingen of vervormingen is daarom vereist op deze plaatsen.


Steenbekleding

Stenen bekleding kan een een grotere golfslag weerstaan dan gras. Erosie kan snel optreden wanneer eenmaal een gat is ontstaan in de bekleding. Een spleet kan duiden op een verzakking onder water. Verzakte blokken kunnen duiden op uitspoeling van de onderlaag.

Als één steen uit de bekleding is gelicht, zullen omliggende blokken ook minder vast zitten en daardoor gemakkelijker loslaten. Gelet moet worden op de volgende aspecten:

  • Hoeveel blokken zijn verdwenen en hoe groot is het oppervlakwaar de bekleding is verdwenen?
  • Is er ook een gat in de laag onder de blokken?
  • Wat zijn de mogelijke oorzaken?
  • Zijn er spleten tussen de rijen blokken?
  • Zijn er blokken verzakt?


Asfaltbekleding

Een asfaltbekleding heeft weinig last van golven en stroming. Vooral na een hoogwater kan het asfalt beschadigd raken omdat water dat uit de dijk wil stromen van binnenuit tegen het asfalt duwt. Ook door verschuivingen van delen van de dijk kan het asfalt kapot gaan. Bij een asfaltbekleding dient gelet te worden op:

Verzakking blokken

Schade asfalt (beeld: Digigids)

Schade bekleding door erosie onderliggende lagen

bron: WSRL


1 Kennis


2 Hulpmiddelen


3 Ervaringen