Scheuren

Uit Delta Noodmaatregelen
Ga naar: navigatie, zoeken


Schadebeelden.png
Faalmechanismen.png
Noodmaatregelen.png
Dimensionering.png
Uitvoering.png


Scheuren


Schadebeelden - Scheuren

Onder scheuren worden barsten, kloven en spleten in of langs de dijk verstaan. Deze kunnen uitgroeien tot grotere breuken. Wanneer een scheur waarneembaar is, kan dit wijzen op instabiliteit van het binnen- of buitentalud.

langsscheur


1 Kennis

Onder scheuren vallen diverse typen scheuren. Hierbij kan worden gedacht aan langs- of dwarsscheuren; scheuren met of zonder hoogteverschil en oude of jonge scheuren. Hoe dieper de scheur des te gevaarlijker. De scheuren kunnen zich verder verbreden en verdiepen tot spleten. Bij golfoverslag of -overloop vullen de scheuren zich met water, wat extra waterdruk in de dijk oplevert.

Scheuren kunnen duiden op een afschuiving.

Zaken waarop gelet dient worden bij inspectie en schademelding zijn:

  • de locatie van de scheur(en): teen, kruin, talud?;
  • de grootte van de scheuren: lengte, breedte en diepte;
  • de oriëntatie van de scheur(en): parallel met of haaks op de dijk?;
  • de aanwezigheid van water in de scheur(en);
  • is er sprake van een hoogteverschil tussen het gedeelte links en rechts van de scheur?;
  • geschatte leeftijd van de scheur: recent gevormd, doorgaande vervormingen of intussen al weer begroeid?

Onder scheuren verstaan we de volgende schadebeelden:


Meer informatie:

Dijkbeoordeling bij hoogwater (DWW, 1996)


Verdere verdieping:


2 Hulpmiddelen


3 Ervaringen

  • dijkbewakingsoefeningen en praktijkervaring bij waterschappen;