Macro-instabiliteit buitenwaarts

Uit Delta Noodmaatregelen
Ga naar: navigatie, zoeken


Schadebeelden.png
Faalmechanismen.png
Noodmaatregelen.png
Dimensionering.png
Uitvoering.png


Macro-instabiliteit buitenwaarts


Faalmechanisme - Instabiliteit - Macro-instabiliteit buitenwaarts

Macro-instabiliteit buitenwaarts is nagenoeg gelijk aan macro-instabiliteit binnenwaarts. Bij hoogwater nemen de waterspanningen in de dijk toe. Tijdens hoogwater zal buitendijkse stabiliteit meestal geen probleem zijn omdat het talud gesteund wordt door het hoge water. Bij snel vallend water valt deze tegendruk weg en kunnen de waterspanningen nog steeds hoog zijn. Dan is er meer kans op instabiliteit. Bij een volgend hoogwater kan dijkdoorbraak het gevolg zijn.


Bij (met name) regionale keringen kan ook intensieve en langdurige neerslag leiden tot het afschuiven van het buitentalud.


Afschuiving buitenwaarts


1 Kennis


2 Hulpmiddelen

  • Is aanwezig (dient nader te worden benoemd)

3 Ervaringen