Instabiliteit door infiltratie in toplaag binnentalud bij overslag

Uit Delta Noodmaatregelen
Ga naar: navigatie, zoeken


Schadebeelden.png
Faalmechanismen.png
Noodmaatregelen.png
Dimensionering.png
Uitvoering.png


Instabiliteit door infiltratie in toplaag binnentalud bij overslag


Faalmechanisme - Overslag en overloop - Instabiliteit door infiltratie in toplaag binnentalud bij overslag

Bij hoogwater is er meestal sprake van grondwaterstroming door het dijklichaam. Door infiltratie bij overloop of overslag kan de bekleding op de kruin en het binnentalud verzadigd raken. De waterspanningen in de dijk nemen door beide gebeurtenissen toe, waardoor de gronddeeltjes minder vast op elkaar drukken en de stevigheid (sterkte) afneemt. Dit kan leiden tot het afschuiven en/of verweking van een deel van het binnentalud.

Infiltratie bij overloop

Overloop


1 Kennis

2 Hulpmiddelen

  • Is aanwezig (dient nader te worden benoemd)

3 Ervaringen