Verkeersbelasting

Uit Delta Noodmaatregelen
Ga naar: navigatie, zoeken


Schadebeelden.png
Faalmechanismen.png
Noodmaatregelen.png
Dimensionering.png
Uitvoering.png


Verkeersbelasting


Faalmechanisme - Oorzaken en invloeden - Verkeersbelasting

Hierbij zijn de volgende gevallen te onderscheiden:

  • Te hoge verkeerslasten op een verzadigde dijk. Vooral vrachtverkeer kan tijdens hoogwater schade aan de dijk veroorzaken. Ramptoerisme kan de inspectie van de dijk bemoeilijken.
  • Golfbelasting als gevolg van scheepvaart. De golven die door schepen worden veroorzaakt kunnen het buitentalud beschadigen.
  • Bij een sterke wind in de richting van de dijk kunnen schepen bovendien op drift raken en tegen de dijk aankomen (aanvaring).
  • Ook in de dagelijkse situatie kunnen i.v.m. tijdeiijk werkzaamheden (hijswerkzaamheden of lokaal transport etc) zeer zware belastingen op de dijk worden veroorzaakt (groter risico bij regionale keringen).

Grote belasting op kruin


  • Verkeersmaatregelen
  • Tijdelijke versteviging van de dijk bij zwaar transport of hijswerkzaamheden

1 Kennis

- Is aanwezig (dient nader te worden bepaald)

2 Hulpmiddelen

- Is aanwezig (dient nader te worden bepaald)

3 Ervaringen

- Is aanwezig (dient nader te worden bepaald)