Dierlijke activiteit

Uit Delta Noodmaatregelen
Ga naar: navigatie, zoeken


Schadebeelden.png
Faalmechanismen sel.png
Noodmaatregelen.png
Dimensionering.png
Uitvoering.png


Dierlijke activiteit


Faalmechanisme - Oorzaken en invloeden - Dierlijke activiteit

Dieren kunnen door hun graafwerkzaamheden de grasmat en de ondergrond van het binnen- of buitentalud van de dijk aantasten. De conditie van de grasmat gaat hierdoor achteruit. Dit kan ook optreden doordat groot vee het kapottrapt of doordat de grasmat ondiep wortelt als gevolg van te veel drijfmest.

Holen- en gangenmakers (mol, bever, konijn, muskus- en beverrat) kunnen gangen graven waardoor het grondwater snel buiten het talud kan treden. Tijdens het hoogwater hebben veel holbewoners de neiging met de waterstand mee omhoog te trekken.

Naast het bestrijden van deze dieren dienen de gegraven gangen dichtgestopt te worden. Dit biedt echter geen afdoende oplossing. De aanwezige gangen leveren een blijvende verzwakking van de dijk op. Interne erosie zal de waterkerende functie van de dijk langzaam doen afnemen.


bron: WSRL

bron: WSRL

bron: WSRL


1 Kennis

  • DHV rapport “Gevolgen van de graveriij”


2 Hulpmiddelen

3 Ervaringen