Erosie buitentalud of vooroever

Uit Delta Noodmaatregelen
Ga naar: navigatie, zoeken


Schadebeelden.png
Faalmechanismen.png
Noodmaatregelen.png
Dimensionering.png
Uitvoering.png


Erosie buitentalud of vooroever


Faalmechanisme - Erosie - Erosie buitentalud of vooroever

Door golfaanval en grote stroomsnelheden (langsstroming) van water kan erosie van het buitentalud optreden. Grote delen van het buitentalud en/of de vooroever kunnen daarbij verdwijnen waardoor de dijk uiteindelijk kan bezwijken. Golfaanval kan optreden door deining, windgolven en door haalgolven veroorzaakt door scheepsvaart. Vaak ook combinatie van drijfvuil met golven kan beschadiging veroorzaken. Erosie (wegspoelen van materiaal) kan ook ontstaan door zware regenval.

Oneffenheden in het talud vomen aangrijpingspunten voor erosie. De overgang van gezette steen naar gras is vaak gevoelig voor erosie. Ook rond huizen, bij bomen en andere objecten is de grasmat vaak zwakker. Het overslaande water kan op dergelijke plaatsen ook worden opgestuwd en stroomt daardoor sneller.


Rivierdijken

  • Bij rivieren kan erosie veroorzaakt worden door een grote rivierafvoer, vooral in een buitenbocht. Ten gevolge van dit erosie kan de stabiliteit van het dijklichaam ernstig in gevaar worden gebracht, met een afschuiving of zettingsvloeiing als gevolg.


Zeedijken

  • Bij zeedijken kan een harde wind optreden en daardoor hoge golven ontstaan, waardoor beschadigingen aan het buitentalud een hoofdrol spelen.
  • Door onder een hoek invallende golven en getijdestromen kan aan de kust erosie plaatsvinden van het voorland.
  • Het dijklichaam van een zeedijk is vaak anders opgebouwd dan een rivierdijk. Er is een harde taludbekleding op het buitentalud aanwezig, behalve op het bovenste deel. In veel gevallen is het dijklichaam opgebouwd uit zand. Dit houdt in dat bij beschadiging van de taludbekleding erosie van het dijlichaam snel kan plaatsvinden.
  • Bij beschadiging van het buitentalud bij een stijgende waterstand ontstaat een ernstige situatie. Verdere inspectie wordt bijna onmogelijk, doordat het beschadigde deel van het talud onder water verdwijnt. Door erosie van de onderliggende lagen kan snel een gat gevormd worden. Directe maatregelen zijn vaak niet mogelijk. Het gat kan dan pas bij de eerstvolgende laagwaterperiode worden gedicht.


Faalmechanisme erosie buitentalud

Erosie boven overgang


1 Kennis


Verdere verdieping:


2 Hulpmiddelen

  • Is aanwezig (dient nader te worden benoemd)

3 Ervaringen