Overloop

Uit Delta Noodmaatregelen
Ga naar: navigatie, zoeken


Schadebeelden.png
Faalmechanismen sel.png
Noodmaatregelen.png
Dimensionering.png
Uitvoering.png


OverloopWanneer de buitenwaterstand hoger is dan de kruinhoogte, stroomt er water over de kruin. Het kan in het begin het gaan om een dunne waterfilm met een lage intensiteit, maar dit kan op de lange duur toch veel problemen opleveren. Vooral erosie van het binnentalud is een groot risico. (Zie ook instabiliteit door infiltratie toplaag binnentalud bij overslag.)

Er zal in de meeste gevallen sprake zijn van geconcentreerde stroming (lokaal), omdat de hoogte van de kruin niet overal langs de dijk precies hetzelfde is. Daarom wordt overloop ook in verband gebracht met kruinverlagingen door vertrapping door vee. Als erosie van de deklaag (gras en klei) plaatsvindt, kan dit de concentratie van de stroming verhogen, waardoor het erosieproces alleen maar sneller gaat. Als de dijk verzadigd raakt met water, kunnen gemakkelijk afschuivingen en uitspoelingen van het materiaal in de dijkkern plaatsvinden. Uiteindelijk kan een bres in de dijk ontstaan en loopt de polder onder water.


Overloop

Overloop

Overloop

Overloop


1 Kennis

2 Hulpmiddelen

  • Waterstandsverwachting;
  • Stromingsverwachting;


3 Ervaringen