Beveiliging buitentalud tegen erosie

Uit Delta Noodmaatregelen
Ga naar: navigatie, zoeken


Schadebeelden.png
Faalmechanismen.png
Noodmaatregelen sel.png
Dimensionering.png
Uitvoering.png


Beveiliging buitentalud tegen erosie


Noodmaatregelen - Erosieremmende maatregelen - Beveiliging buitentalud tegen erosie

Zijn er al erosieverschijnselen aan de buitendijkse kant opgetreden, zo zijn deze locaties te zekeren. Hierbij dient de waterintreding zo veel mogelijk te worden beperkt en een zo glad mogelijk dijkoppervlak te worden gemaakt, zodat de stromingskracht geen aangrijpingspunten voor verdere erosie heeft.

De erosiegaten dienen te worden opgevuld met zandzakken of grindstorting (op zeildoek of geotextiel). Van belang is dat zoveel materiaal wordt gebruikt dat het aangetaste talud (erosiegat) volledig is afgedekt.

Onder water dienen de schadeplekken met zandzakken of wiepzinkstukken te worden hersteld. Veelal zullen duikers nodig zijn (indien mogelijk en verantwoord) voor het aanbrengen (zandzakken) en het uitvoeren van visuele controle van de aangebrachte maatregel onder water.

Om erosie aan het buitentalud als gevolg van kolkvorming te voorkomen dient het buitentalud te worden beveiligd met aan piketpalen bevestigde wiepen of zandzakken. De bekleding mag niet worden beschadigd door het aanbrengen van de paaltjes.

Een effectieve maatregel tegen verdere erosie van erosiegaten is een reducering van de sleepspanning van het stromende water. Hiervoor worden van benedenstrooms beginnend naar bovenstrooms kleine, zich fijn vertakkende bomen in de kolk gehangen die met touwen aan palen worden bevestigd tegen wegstromen.

Leggen dekzeil buitenwaarts


1 Kennis

2 Hulpmiddelen

3 Ervaringen