Bescherming buitentalud tegen kolkvorming

Uit Delta Noodmaatregelen
Ga naar: navigatie, zoeken


Schadebeelden.png
Faalmechanismen.png
Noodmaatregelen sel.png
Dimensionering.png
Uitvoering.png


Bescherming buitentalud tegen kolkvorming


Noodmaatregelen - Erosieremmende maatregelen - Bescherming buitentalud tegen kolkvorming

Aan het buitentalud ontstane kolken (gaten) dienen onmiddellijk te worden beveiligd. Het dijkdwarsprofiel dient te worden hersteld. De afgeschoven, verzadigde grond van de kolk mag hierbij niet worden ingebouwd.

Bij een hoge waterstand kunnen ook half gevulde zandzakken worden ingebracht. Bij een verlaagde waterstand kunnen ook wiepbosjes worden neergelegd en met piketpaaltjes worden bevestigd. De afdichtende deklaag mag hierdoor niet worden beschadigd.

Let op: om de stabiliteit van de dijk niet in gevaar te brengen mogen niet te veel zandzakken op het buitentalud worden geplaatst. Monitoren van de situatie is belangrijk

Gaten in buitentalud opvullen met zandzakken. (Bron: Dijkbeoordeling bij Hoogwater DWW 1996)


1 Kennis

2 Hulpmiddelen

3 Ervaringen