Erosie en afslag buitentalud

Uit Delta Noodmaatregelen
Ga naar: navigatie, zoeken


Schadebeelden.png
Faalmechanismen.png
Noodmaatregelen.png
Dimensionering.png
Uitvoering.png


Erosie en afslag buitentalud


Schadebeelden - Beschadigingen - Erosie en afslag buitentalud

Vooral door langsstroming en golfaanval - al dan niet in combinatie met drijfvuil - kan het buitentalud of de vooroever afslaan. Dit kan onder andere veroorzaakt worden door langsvarende schepen. Grote delen van het buitentalud en/of de vooroever kunnen daarbij verdwijnen waardoor de dijk uiteindelijk kan bezwijken. De buitenste laag van het buitentalud is de bekleding. De bekleding is beter in staat om golven en stroming te weerstaan dan de de lagen eronder. Als de bekleding beschadigd is, zal de rest van de dijk dus veel sneller aangetast worden.

Uitingsvormen behorend bij dit schadebeeld zijn:

  • erosie van de dijkteen en/of deonderwateroever;
  • beschadiging van de grasmat door erosie als gevolg van golfklappen en stroming op het buitentalud;
  • kolkvorming onder water;
  • instorten van graverijen;

Onder water is het soort en de omvang van de schade moeilijk te herkennen/in te schatten.


Bij dijken zonder voorland (schaardijken) kan ook sprake zijn van onderspoeling/uitholling van de buitenteen.

Dit schadebeeld is kenmerkend voor zee- en rivierdijken en zal voor boezemkaders nauwelijks optreden, tenzij golfslag zich fors kan ontwikkelen door een grote strijklengte. Door verregaande golfslag en golfoploop kunnen grote stukken van de grasbekleding eroderen, waardoor het grondlichaam van de kering kan uitspoelen en daarmee de stabilitiet van de kering in gevaar komt.

Erosie en afslag buitentalud

Erosie buitentalud (bronn:https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Hans Sprangers)


1 Kennis


2 Hulpmiddelen

3 Ervaringen

  • is aanwezig...