Beschadiging grasbekleding

Uit Delta Noodmaatregelen
Ga naar: navigatie, zoeken


Schadebeelden.png
Faalmechanismen.png
Noodmaatregelen.png
Dimensionering.png
Uitvoering.png


Beschadiging grasbekleding


Schadebeelden - Beschadigingen - Beschadiging grasbekleding

Een beschadigde grasmat uit zich in gaten in de grasmat of uitgespoeld zand. Beschadigingen onder water zijn soms zichtbaar aan verkleuringen van het water waar grond uitspoelt. Beschadigingen aan de grasmat kunnen vele oorzaken hebben.

Zo kan vee de grasbekleding schade aanbrengen door het te vertrappen (zowel op het talud als op de kruin van de dijk). Hierdoor wordt de grasmat lokaal volledig vernield en de onderliggende grond omgewerkt. Gevolg van vertrapping is een verlaging van de kruin (zwakste plek van de dijk) en verlaging van de erosiebestendigheid. Hierdoor kan water makkelijker over de kruin lopen en vindt erosie van het onbeschermde binnentalud plaats, waardoor grond wordt afgespoeld. Dit leidt uiteindelijk tot grotere schade aan de kering. Bij regionale keringen treedt ook vertrapping van het buitentalud op als gevolg van drinkend vee.

Erosie kan als gevolg van golfoverslag of druifvuil verdergaande schade geven. Als dit ter plaatse van het binnentalud of binnenteen plaatsvindt kan ook micro-instabiliteit het gevolg zijn waardoor water(met materiaal) uit de dijkskern treedt of waardoor de kleibekleding afschuift. Erosie treedt vooral op als stroom en golfslag vat krijgen op de afdekkende kleilaag (zoals langs schaardijken, bij opritten, beplanting en afrasteringen, rondom huizen en bij slechte bekleding). Door stroming en golfbeweging kan vooral bij een verweekt talud ook onder water materiaal uitspoelen.

Zoek de oorzaak van de beschadiging, schat de afmetingen (diepte en oppervlakte) van de gaten en geef aan waar de beschadiging zich bevindt (bijv. overgang). Vooral op de aansluitingen letten met vaste elementen en ‘zachte’ overgangen

Vertrapping

(beeld: Digigids)

Kale plekken grasbekleding (beeld: Digigids)

bron: WSRL


1 Kennis

2 Hulpmiddelen


3 Ervaringen