Vertrapping door vee

Uit Delta Noodmaatregelen
Ga naar: navigatie, zoeken


Schadebeelden.png
Faalmechanismen.png
Noodmaatregelen.png
Dimensionering.png
Uitvoering.png


Vertrapping door veeVee kan de grasbekleding schade aanbrengen door het te vertrappen.

Vertrapping van de grasbekleding door vee kan zowel ontstaan op het talud als op de kruin van de dijk. Hierdoor wordt de grasmat lokaal volledig vernield en de onderliggende grond omgewerkt. Gevolg van vertrapping is een verlaging van de kruin (zwakste plek van de dijk) en verlaging van de erosiebestendigheid. Hierdoor kan water makkelijker over de kruin lopen en vindt erosie van het onbeschermde binnentalud plaats, waardoor grond wordt afgespoeld. Dit leidt uiteindelijk tot grotere schade aan de kering. Bij regionale keringen treedt ook vertrapping van het buitentalud op als gevolg van drinkend vee.

Voor beschadigingen aan de grasmat wordt verwezen naar de betreffende pagina.

Vertrapping


1 Kennis

2 Hulpmiddelen


3 Ervaringen