Erosie

Uit Delta Noodmaatregelen
Ga naar: navigatie, zoeken

Onder erosie wordt verstaan het wegspoelen van materiaal uit de dijk. Dit kan ontstaan door zware regenval, overslaand en overstromend water, met geulen en gaten als gevolg. Door golfaanval en sterke langsstroming, al dan niet in combinatie met drijvende objecten, kan erosie van het buitentalud optreden.

Oneffenheden in het talud vomen aangrijpingspunten voor erosie. Rond huizen, bij bomen en andere objecten is de grasmat vaak zwakker. Het overslaande water kan op dergelijke plaatsen ook worden opgestuwd en stroomt daardoor sneller.

De volgende twee gevallen worden onderscheiden:

Erosie