Droogte

Uit Delta Noodmaatregelen
Ga naar: navigatie, zoeken


Schadebeelden.png
Faalmechanismen.png
Noodmaatregelen.png
Dimensionering.png
Uitvoering.png


DroogteMet name bij veenkaden speelt probleem van opdrijven als gevolg van uitdroging. De kade krimpt als gevolg van uitdroging. Aan het oppervlak leidt dit tot scheurvorming. Ook onder de freatische lijn neemt het watergehalte van het veen af waardoor een volumeverkleining optreedt. De schuifweerstand neemt hierdoor af. De verdroging van kade wordt voor een groot deel veroorzaakt door de transpiratie van gewas op de kade en in mindere mate door verdamping aan de lucht. Droogte in combinatie met hoogopgaande begroeiing leidt tot scheurvorming en lokale verzakkingen rond bomen en struiken.

Daarnaast kan door droogte de toplaag van het talud scheurvorming vertonen (krimpscheuren) waardoor de doorlatendheid van de bekleding toeneemt. De scheuren kunnen zich na een periode van neerslag vullen met water waardoor lokale (talud) instabiliteiten kunnen optreden.


'To do'

  • Scheuren monitoren en dichten
  • Geen vee op kade

Afschuiving Wilnis


1 Kennis


2 Hulpmiddelen

  • Is aanwezig (dient nader te worden bepaald)

3 Ervaringen