Langsscheuren

Uit Delta Noodmaatregelen
Ga naar: navigatie, zoeken


Schadebeelden.png
Faalmechanismen.png
Noodmaatregelen.png
Dimensionering.png
Uitvoering.png


Langsscheuren


Schadebeelden - Scheuren - Langsscheuren

Onder scheuren worden barsten, kloven en spleten in of langs de dijk verstaan. Deze kunnen uitgroeien tot grotere breuken. Wanneer een scheur waarneembaar is, kan dit wijzen op instabiliteit (afschuiving) van het binnen- of buitentalud.

Langsscheuren zijn scheuren evenwijdig aan de lengte­ richting van de dijk. Deze kunnen onder andere onstaan als er een afschuiving plaatsvindt. Dan gaat het meestal om lange scheuren (lengte van ca. 10 m).

Scheuren zijn er diverse soorten en maten. Er zijn scheuren met en zonder hoogteverschil, oude en jonge scheuren. Hoe dieper de scheur des te gevaarlijker. De scheuren kunnen zich verder verbreden en verdiepen tot spleten. Bij golfoverslag of -overloop vullen de scheuren zich met water, wat extra waterdruk in de dijk oplevert.


Zaken waarop gelet dient worden bij inspectie en schademelding zijn:

  • de locatie van de scheur(en): teen, kruin, talud?;
  • de grootte van de scheuren: lengte, breedte en diepte;
  • de oriëntatie van de scheur(en): parallel met of haaks op de dijk?;
  • de aanwezigheid van water in de scheur(en);
  • is er sprake van een hoogteverschil tussen het gedeelte links en rechts van de scheur?;
  • geschatte leeftijd van de scheur: recent gevormd, doorgaande vervormingen of intussen al weer begroeid?

Langsscheur (bron: beeldbank RWS)

Langsscheur

Scheur

Verzakt fietspad (beeld: Delfland)


1 Kennis


2 Hulpmiddelen

3 Ervaringen

  • dijkbewakingsoefeningen en praktijkervaring bij waterschappen;