Horizontale verplaatsing

Uit Delta Noodmaatregelen
Ga naar: navigatie, zoeken


Schadebeelden.png
Faalmechanismen.png
Noodmaatregelen.png
Dimensionering.png
Uitvoering.png


Horizontale verplaatsing


Schadebeelden - Vervormingen - Horizontale verplaatsing

Het gaat hier om vervormingen met een (vooral) zijdelingse oriëntatie. Dit kan het gevolg zijn van een afschuiving of een zettingsvloeiing.

Bij een afschuiving van het binnentalud zal de grond achter de dijk vervormen. (Het binnentalud leunt min of meer tegen de grond achter de dijk.) Gelet moet worden op eventuele hobbels, op graspollen die omhoog gedruk worden en op andere vervormingen. Bij een sloot in de buurt van de dijk moet worden nagegaan of deze wordt dichtgedrukt of smaller wordt. Het is nuttig om de taluds van de sloten te bekijken. Hier kunnen scheuren ontstaan als de sloot wordt dichtgedrukt.


Opdrijven van het achterland kan macro-instabiliteit veroorzaken. Bij macro-instabiliteit is een combinatie van horizontale en verticale verplaatsingen waarneembaar.

Horizontale verplaatsing

Dichtdrukken van sloot


1 Kennis

2 Hulpmiddelen

3 Ervaringen

  • onbekend / nader te bepalen