Versterking binnentalud bij dreigend overloop

Uit Delta Noodmaatregelen
Ga naar: navigatie, zoeken


Schadebeelden.png
Faalmechanismen.png
Noodmaatregelen sel.png
Dimensionering.png
Uitvoering.png


Versterking binnentalud bij dreigend overloop


Noodmaatregelen - Erosieremmende maatregelen - Versterking binnentalud bij dreigend overloop

Bij een dreigend overloop dient het binnentalud (en vaak ook de kruin) met folie tegen erosie en beschadiging van de grasmat te worden beschermd.

De folie dient met piketpaaltjes, pennen of zandzakken op de kruin te worden gefixeerd. Daarna kan de folie op het talud worden afgerold en dienen de zijkanten met zandzakken te worden ballast of met pennen te worden vastgezet om te voorkomen dat het folie wegspoelt en water onder het folie gaat stromen. Beschadiging van het talud door krammen, pennen of piketpaaltjes voorkomen.


Bij het tegengaan van erosie op het binnentalud als gevolg van overslaand of overlopend water is het aanbrengen van een folie of geo-textiel een goede maatregel. Overstroming is de enige situatie waar een folie op de binnendijkse kant mag worden toegepast: kan de overstroming niet worden verhinderd, dan moet in ieder geval worden gepoogd het erosiegevaar voor het dijkoppervlak te verminderen. Hiervoor zijn folies geschikt die op de dijk kunnen worden uitgelegd en deze dienen te worden voorzien met gewichten, die men zo diep mogelijk aan de buitendijkse kant moet laten zakken. Het einde van de folie kan met stalen buizen worden verzwaard. Het gewicht van het overstromende water drukt de folie vast aan de dijk.

LET OP!!

Wel moet worden bedacht dat een dekzeil niet altijd de juiste maatregel is. Water dat in de dijk zit kan hierdoor moeilijk weg en deze maatregel is strijdig met het aloude waterkeringbeginsel dat een dijk aan de buitenzijde het slechtst waterdoorlatend dient te zijn en dat richting het binnentalud de doorlatendheid toe moet nemen. Bij keuze tussen waterdoorlatend of waterdicht doek dient goed te worden nagedacht welke functionele eisen, gegeven het verwachte faalmechanisme, aan de maatregel worden gesteld. Wanneer hieruit volgt dat waterdichtheid niet vereist is, dan bij voorkeur een gronddicht, waterdoorlatend doek toepassen.

Aanbrengen folie binnentalud (beeld: RWS)


1 Kennis

2 Hulpmiddelen

3 Ervaringen

Rivierdijken, hoogwater 1995. NederRijn, linkeroever, ca. 2 km Oost van Opheusden. Zwak binnentalud wordt beschermd met folie, zand en zandzakken.