Bescherming restprofiel

Uit Delta Noodmaatregelen
Ga naar: navigatie, zoeken


Schadebeelden.png
Faalmechanismen.png
Noodmaatregelen sel.png
Dimensionering.png
Uitvoering.png


Bescherming restprofiel


Noodmaatregelen - Erosieremmende maatregelen - Bescherming restprofiel

Het overblijvende kruingedeelte dient te worden beschermd (zie punt 1 en 2 in de figuur) door geotextiel (waterdoorlatend maar gronddicht) aan te brengen en met zandzakken te fixeren. De maatregel is erop gericht om afschuiving hoger op het talud en bij de kruin (secundaire afschuiving) te voorkómen. Tevens dient de maatregel micro-instabiliteit (vanuit de ontstane holte) te voorkómen en om erosie in de holte te voorkómen als gevolg van overloop of overslag.

De zandzakken op de kruin (punt 1 in de figuur) fixeren het geotextiel en voorkomen dat evt. overslaand water het onbeschermde steile binnentalud erodeert.

Afgeschoven materiaal mag niet worden verwijderd om verdergaande afschuiving te voorkomen. Eventueel een steunberm bij dijkteen aanleggen (zie punt 1 in de figuur)(zie ook noodmaatregel stabilisatie binnentalud met steunberm).

Maatregelen bij een afschuiving


1 Kennis

2 Hulpmiddelen

3 Ervaringen