Grasbekleding nat houden

Uit Delta Noodmaatregelen
Ga naar: navigatie, zoeken


Schadebeelden.png
Faalmechanismen.png
Noodmaatregelen.png
Dimensionering.png
Uitvoering.png


Grasbekleding nat houdenDoor het besproeien van droogtegevoelige kaden met klei wordt verder uitdrogen voorkomen (ook door extra gewicht) alsmede daardoor optredende schademechanismen (macro-instabiliteit bij droogte). Dit moet preventief gebeuren en met een zeer lage intensiteit. Preventief, is voordat er een neerslagtekort van enige betekenis ontstaat, dus niet als noodmaatregel tijdens een neerslagtekort. Wanneer het gebeurt op moment dat de droogtescheuren al zichtbaar zijn is het effect gering en zal een deel van het water via de gestructureerde bekleding afstromen naar de kern en niet of nauwelijks tot her bevochtiging van het talud leiden (alleen maar tot drukverhoging in de dijkskern). Een te hoge intensiteit lijkt op een situatie met extreme neerslag en moet voorkomen worden.

Besproeien van veendijken (bron: WSHD)

Besproeien van veendijken (bron: WSHD)


1 Kennis

2 Hulpmiddelen

3 Ervaringen

  • In droogteperiode afgelopen jaren ervaring opgedaan