Opleidingen & Trainingen

Uit Delta Noodmaatregelen
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit deel van de Wiki is op dit moment under construction

Er is iemand bezig dit artikel te verbeteren of uit te breiden. Binnekort staat hier nieuwe informatie. Heeft u toevoegingen? Neem contact op

OTO Onderdeel Waterschappen Rijkswaterstaat Defensie Organisatie_1
Competenties (Bron: Rollenboek crisisorganisatie TG Mensen 03-03-2016 (concept)) Waarnemen (Vrijwilligers) Waarnemen (Dijkwacht) Diagnose / Prognose (Specialist Veld, Wachtcommandant, Hoofddijkpost, Specialist Kantoor) Operationaliseren (Uitvoerder, Wachtcommandant, Hoofd Veld) Technisch administratieve ondersteuning (Informatie Coördinator Veld, Telefonist WAT) Specialist Waterkeringen, Adviseur Waterkeringen (lid Waterschap Actieteam (WAT)) Hoofd Actieteam c.q. hoofd Waterschap Actie Team (WAT) Informatie coördinator (ICO WAT) Operationeel leider, Voorzitter Waterschap Operationeel Team (WOT) Voorzitter Waterschap Beleidsteam (WBT), Dijkgraaf CTW Regio ... ... ... ...
Opleidingen
Basiskennis waterkeringen minder relevant relevant relevant niet relevant relevant relevant niet relevant niet relevant niet relevant
Visuele inspectie waterkeringen relevant relevant minder relevant niet relevant minder relevant niet relevant niet relevant niet relevant niet relevant
Dijkwacht 1 relevant relevant relevant niet relevant minder relevant niet relevant niet relevant niet relevant niet relevant
Dijkwacht 2 minder relevant relevant relevant niet relevant relevant minder relevant niet relevant niet relevant niet relevant
Basiscursus dijkbewaking (in ontwikkeling) relevant relevant relevant relevant minder relevant niet relevant niet relevant niet relevant niet relevant
Opleiding Technisch onderzoeker
Opleiding diagnose / prognose (in ontwikkeling) niet relevant relevant minder relevant niet relevant minder relevant niet relevant niet relevant niet relevant niet relevant
Opleiding uitvoering (in ontwikkeling) niet relevant minder relevant relevant niet relevant minder relevant niet relevant niet relevant niet relevant niet relevant
Trainingen
?
?
?