Opdrijven en opbarsten

Uit Delta Noodmaatregelen
(Doorverwezen vanaf Opdrijven en Opbarsten)
Ga naar: navigatie, zoeken


Schadebeelden.png
Faalmechanismen sel.png
Noodmaatregelen.png
Dimensionering.png
Uitvoering.png


Opdrijven en opbarsten


Faalmechanisme - Instabiliteit - Opdrijven en opbarsten

Bij opbarsten gaan we ervan uit dat macro-instabiliteit of piping kan optreden. Waterdrukken in het watervoerende zandpakket onder de dijk kunnen tijdens hoogwater zo hoog worden dat het binnendijks afdekkende pakket van klei of veen wordt opgedrukt. Dit kan zichtbaar zijn als opbolling van het maaiveld. Er is dan geen korrelspanning meer en dus geen sterkte langs de onderzijde van het afdekkende pakket. Het kenmerkt zich door snelle toename van scheuren. Stabiliteitsverlies treedt dan op langs een recht glijvlak op de grens tussen deklaag en zandpakket. Plaatselijke kruindaling.Bij opbarsten vindt uittrede van water plaats in de vorm van wellen (via de scheuren). Het water kwelt in het achterland naar boven aan het oppervlakte. Veel wellen ontstaan in sloten: het water zoekt de weg van de minste weerstand. Wellen vallen hierdoor niet zo sterk op.

Opdrijven of opbarsten op zich zijn geen faalmechanisme waarbij de waterkerende functie van de van de dijk in direct gevaar is. Opdrijven of opbarsten kunnen wel inleidende mechanismen zijn voor macro-instabiliteit van het binnentalud of piping.


Opdrijven en opbarsten


1 Kennis


2 Hulpmiddelen

  • Is aanwezig (dient nader te worden benoemd)

3 Ervaringen