Ontgrondingskuilen als gevolg van ontworteling

Uit Delta Noodmaatregelen
Ga naar: navigatie, zoeken


Schadebeelden.png
Faalmechanismen.png
Noodmaatregelen.png
Dimensionering.png
Uitvoering.png


Ontgrondingskuilen als gevolg van ontworteling


Schadebeelden - Beschadigingen - Ontgrondingskuilen als gevolg van ontworteling

Door bomen kunnen diverse typen schade optreden. Als een boom omvalt of ontworteld ontstaat plaatselijk een gat in de bekleding. Erger is het als een rij bomen omwaait en ontworteling geeft. Als een boom of rij bomen is omgevallen maar géén ontworteling heeft veroorzaakt is er nauwelijks invloed op faalmechanismen, tenzij de boom zelf weer beschadigingen aan de bekleding geeft. Door deze schade raakt de bekleding beschadigd en kan erosie bijvoorbeeld a.g.v. golfoverslag verdergaande schade geven. Als dit t.p.v. het binnentalud of binnenteen plaatsvindt kan ook micro-instabiliteit het gevolg zijn. Vooral bij een bomenrij op de kruin, binnentalud of in de binnenteen, kan ontworteling invloed hebben op de macrostabiliteit binnenwaarts.

Ontgronding


1 Kennis

2 Hulpmiddelen


3 Ervaringen

  • is aanwezig (dient nader te worden benoemd)