Opbolling, afdrukken, opbarsten

Uit Delta Noodmaatregelen
Ga naar: navigatie, zoeken


Schadebeelden.png
Faalmechanismen.png
Noodmaatregelen.png
Dimensionering.png
Uitvoering.png


Opbolling, afdrukken, opbarsten


Schadebeelden - Vervormingen - Opbolling, afdrukken, opbarsten

Tijdens hoogwatersituaties kunnen de waterdrukken in de watervoerende zandlaag zo hoog worden dat binnendijks de afdekkende laag (klei of veen) wordt opgedrukt. Dit kan te zien zijn als een opbolling van het maaiveld. Dit zal echter niet altijd even makkelijk zichtbaar zijn. Bij dunne afdekkende pakketten is dit wel goed voelbaar. De grond voelt dan aan als een slecht gestabiliseerd waterbed. Doordat de sterkte van de afdekkende laag afneemt, kunnen snel scheuren ontstaan. Water kan in de vorm van wellen via de scheuren aan het oppervlakte komen. Veel wellen onstaan in sloten (water zoekt de weg van de minste weerstand). Wellen vallen hierdoor soms niet zo goed op.


Bij opbarsten deklaag betreft het de deklaag in de zone langs de binnenteen van de dijk en niet de deklaag op het talud. Het laatst genoemde wordt beschreven onder afgeschoven binnentalud.


Filmpje WSGS

Opdrijven


1 Kennis


2 Hulpmiddelen


3 Ervaringen

  • Dijkbewakingsoefeningen en praktijkervaring bij waterschappen