Steunen binnentalud met zandzakken

Uit Delta Noodmaatregelen
Ga naar: navigatie, zoeken


Schadebeelden.png
Faalmechanismen.png
Noodmaatregelen sel.png
Dimensionering.png
Uitvoering.png


Steunen binnentalud met zandzakken


Noodmaatregelen - Stabiliteitsverhogende maatregelen - Steunen binnentalud met zandzakken

Zandzakken zijn geschikt voor lokaal beperkte inzet. Een steunberm kan in basis ook wordt gemaakt met zandzakken. Dit is mogelijk alleen een optie bij relatief kleine dijken of kaden en als het probleemgebeid zeer beperkt is in lengterichting van de dijk. Er zijn namelijk al snel erg veel zandzakken nodig.

Eerst dient een rooster aan dijkteen beginnend richting talud opbouwen om afwatering te garanderen. Opbouw van zandzakbelasting ook van beneden naar boven. Als er geen materiaal voor roostervorming beschikbaar is, dienen de zandzaklichamen (max. breedte 2 m) regelmatig te worden onderbroken.


Benodigde materialen

  • Zandzakken: Plastic of canvas zakken die gevuld worden met zand. Voordeel van zandzakken boven los zand is dat uitspoeling tegengegaan wordt en er kleinere makkelijk te plaatsen modules ontstaan die ook op moeilijk toegangelijke plekken kunnen worden ingezet.
  • Zand: Het 'Zand' in zandzakken is licht misleidend, want vaak zou elke vorm van grond kunnen worden gebruikt om de zakken te vullen. De voorkeur gaat echter uit naar zand omdat het relatief los materiaal blijft in natte omstandigheden wat het vullen van zakken makkelijker maakt. Daarnaast is het veeal van belang dat grodnwaterstroming en uittredend water niet door de zandzakken wordt geremd.


Afmetingen

Afmetingen zijn afhankelijk van het schadegebied. Schadebeelden kunnen een indicatie geven hoe groot het invloed gebied is. Een dijk-expert kan uitsluitsel geven bij moeilijk in te schatten situaties

Zandzakken binnenwaarts


1 Kennis


2 Hulpmiddelen

  • Instruktion zur Deichverteidigung
  • Werkinstructie WSRL
  • Kentallen voor gebruik, echter geen rekenregels bekend
  • WS Groot-Salland heeft hiervoor een factsheet standaard noodmaatregelen STBI.5.2/STBU.3.2 “Gewicht aanbrengen (big bags)” met kengetallen opgesteld

3 Ervaring

Aanleg: Eerst rooster aan dijkteen beginnend richting talud opbouwen om afwatering te garanderen. Opbouw van zandzakbelasting ook van beneden naar boven. Als er geen materiaal voor roostervorming beschikbaar is, dienen de zandzaklichamen (max. breedte 2 m) regelmatig te worden onderbroken.