Graverij door menselijke invloed / werkzaamheden

Uit Delta Noodmaatregelen
Ga naar: navigatie, zoeken


Schadebeelden.png
Faalmechanismen.png
Noodmaatregelen.png
Dimensionering.png
Uitvoering.png


Graverij door menselijke invloed / werkzaamheden


Schadebeelden - Menselijke of dierlijke activiteiten - Graverij door menselijke invloed / werkzaamheden

Te denken valt aan werkzaamheden dichtbij de dijk (in uitvoering of kort geleden uitgevoerd) zoals het ploegen van de grond, weggraven of pas toedekken, beschadigingen aan de bekleding, achtergelaten materiaal bij de dijk, niet afgedichte sonderingen, boringen etc.

Bij open ontgravingen wordt geen tegendruk aan een afschuivend talud gegeven. Ook na langere tijd zijn toegedekte ontgravingen nog een zwakke plek in de waterkering. Water infiltreert gemakkelijk in de lossere grod en hoopt zich vervolgens in het voormalige gat op, waardoor de weerstand tegen afschuiven in de grond vermindert. En er bestaat een verhoogd risico op erosie van het talud en kwel.

Menselijke activiteit

bron: WSRL

bron: WSRL


1 Kennis

2 Hulpmiddelen

3 Ervaringen