Evaluaties hoogwater en incidenten

Uit Delta Noodmaatregelen
Ga naar: navigatie, zoeken


Toestand van de rivierdijken tijdens hoogwater van 1993


HoogWater in 1995

Adviezen HW januari 1995: Tijdens het Hoogwater van januari februari 1995 werd duidelijk dat ter plaatse van de dijkvakken Hardinxveld-Giessendam-Oost en Gorinchem West (Waterschap Rivierenland) een instabiele situatie zou kunnen ontstaan (macro-instabiliteit van het binnentalud). Omt een dijkdoorbraak te voorkomen zijn noodmaatregelen bedacht. Het effect van deze maatregelen is ingeschat door het uitvoeren van berekeningen.


Dijkdoorbraken langs de Yangtze in 1998


Geleerde lessen overstroming Elbegebied (2002)


Noodmaatregelen Krimpenerwaard en Voorne Putten (2003)

Voor dijkvakken die op grond van de resultaten van de toetsing op veiligheid zijn afgekeurd dient ervan te worden uitgegaan dat de dijk bij deze zwakke plekken kan falen tijdens een bepaalde hoge waterstand (lager dan MHW). Omdat versterking niet binnen een paar jaar gereed kon zijn (dijkring Voorne Putten) zijn maatregelen nodig als de buitenwaterstand daartoe aanleiding geeft om calamiteuze situaties zoveel mogelijk te voorkomen. Gezien de geringe reactietijd zijn maatregelen voor piping en macro-instabiliteit vooraf ontworpen en is aangegeven bij welke buitenwaterstanden deze noodmaatregelen dienen te zijn toegepast.


Schade door overstromingen: leren van Franse ervaringen met de storm Xynthia (2010)


Overstroming centraal Thailand (2011)


Overstromingen in Duitsland (2013)


Aanvaring stuw bij Grave (2017)