Bescherming binnentalud en kruin met folie of geotextiel verzwaard met zandzakken

Uit Delta Noodmaatregelen
Ga naar: navigatie, zoeken


Schadebeelden.png
Faalmechanismen.png
Noodmaatregelen.png
Dimensionering.png
Uitvoering.png


Bescherming binnentalud en kruin met folie of geotextiel verzwaard met zandzakken


Noodmaatregelen - Erosieremmende maatregelen - Bescherming binnentalud en kruin met folie of geotextiel verzwaard met zandzakken

Bij het tegengaan van erosie op het binnentalud als gevolg van overslaand of overlopend water is het aanbrengen van een folie of geo-textiel een goede maatregel. Overstroming is de enige situatie waar een folie op de binnendijkse kant mag worden toegepast: kan de overstroming niet worden verhinderd, dan moet in ieder geval worden gepoogd het erosiegevaar voor het dijkoppervlak te verminderen. Hiervoor zijn folies geschikt die op de dijk kunnen worden uitgelegd en deze dienen te worden voorzien met gewichten, die men zo diep mogelijk aan de buitendijkse kant moet laten zakken. Het einde van de folie kan met stalen buizen worden verzwaard. Het gewicht van het overstromende water drukt de folie vast aan de dijk.


Wel moet worden bedacht dat een dekzeil niet altijd de juiste maatregel is. Water dat in de dijk zit kan hierdoor moeilijk weg en deze maatregel is strijdig met het aloude waterkeringbeginsel dat een dijk aan de buitenzijde het slechtst waterdoorlatend dient te zijn en dat richting het binnentalud de doorlatendheid toe moet nemen. Bij keuze tussen waterdoorlatend of waterdicht doek dient goed te worden nagedacht welke functionele eisen, gegeven het verwachte faalmechanisme, aan de maatregel worden gesteld. Wanneer hieruit volgt dat waterdichtheid niet vereist is, dan bij voorkeur een gronddicht, waterdoorlatend doek toepassen.


1 Kennis

"P2Cs: Pleister voor de Dijk" [1]

2 Hulpmiddelen

3 Ervaringen