Bresvorming

Uit Delta Noodmaatregelen
Ga naar: navigatie, zoeken


Schadebeelden.png
Faalmechanismen.png
Noodmaatregelen.png
Dimensionering.png
Uitvoering.png


Bresvorming


Faalmechanisme - Bresvorming

Na een dijkdoorbraak blijven gaten met verschillende vormen achter, zogenaamde bressen.

Als alleen de dijkkruin is weggerukt, kan een verbreding van de schadeplek worden voorkomen door het onmiddelijk opvullen van de doorstroomlocatie met zandzakken. Als het hele dijklichaam is weggerukt, maar de ondergrond ongedeerd blijft, wordt dit een eenvoudige dijkbreuk genoemd. Bij een sterke stroming wordt zowel de dijk als ook het smalle voorland weggerukt en er ontstaat een "afvoergoot".

In principe is afgebakend dat de inzet van noodmaatregelen wordt beschouwd tot het moment van het ontstaan van een bres. Desondanks en volledigheidshalve wordt hier beknopt ingegaan op bresvorming.

Bres (Tussenklappolder '98, Hunze en Aa's)


1 Kennis

1.1 proefschriften en afstudeerrapporten TU Delft

 • P.J. Visser: Breach growth in sand-dikes (1998)[1]
 • Y. Zhu: Breach growth in clay-dikes (2006)[2]
 • K.A.J. van Gerven: Dijkdoorbraken in Nederland. Onstaan, voorkómen en bestrijden (2004) [3]

1.2 Studies Deltares

 • Rapport Emergency response - Inventarisatie van wereldwijd beschikbare snelle reparatietechnieken en/of noodmaatregelen bij dijkbressen (Deltares, 2011) [4]

1.3 Studies STOWA

 • STOWA, W05, 2004. Dijkdoorbraken ontstaan, voorkomen en bestrijden, Utrecht, The Netherlands: Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer. [5]

1.4 Richtlijnen en handleidingen

 • Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt: Anleitung für den operativen Hochwasserschutz - Teil 2: Verteidigung von Flussdeichen - Deichsanierung (2011)[6]
 • Hubertus Bartmann: Grundlagen des Hochwassereinsatzes. 1. Auflage, 2007. Uit de reeks "Fachwissen Feuerwehr". ecomed SICHERHEIT, Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH.


2 Hulpmiddelen

 • Diverse modellen (XBeach)

3 Ervaringen

Met name uit het buitenland (China, Duitsland, VS, Thailand):

 • Hoogwater 1998 in China [7]
 • Hoogwater 2012 in Thailand [8]
 • Hoogwater 2013 in Duitsland [9]


4 Referenties

 1. P.J. Visser: Breach growth in sand-dikes (1998), PhD.-thesis, Delft, The Netherlands: Delft University of Technology.
 2. Y. Zhu: Breach growth in clay-dikes (2006), PhD.-thesis, Delft, The Netherlands: Delft University of Technology, Faculty of Civil Engineering.
 3. K.A.J. van Gerven: Dijkdoorbraken in Nederland. Onstaan, voorkómen en bestrijden (2004), MSc.-thesis, Delft, The Netherlands: Delft University of Technology, Faculty of Civil Engineering.
 4. Deltares Rapport Emergency response (2011)
 5. Stowa Rapport 2004 W 05 Dijkdoorbraken ontstaan, voorkomen en bestrijden (2004)
 6. LHW: Anleitung für den operativen Hochwasserschutz - Teil 2 (2011)
 7. Analysis of 1998 dike breaches along the Yangtze River and tributaries
 8. Post-flood field investigation in the Lower Chao Phraya River Basin 23 - 27 January 2012 Findings of the Thai - Dutch Reconnaisance Team
 9. ppt Hoogwater 2013 in Duitsland