Werken in het gesloten seizoen

Uit Delta Noodmaatregelen
Ga naar: navigatie, zoeken

Hier vindt u voorbeelddocumenten voor het werken in het gesloten seizoen. Deze documenten behandelen als voorbeeld de case Westdijk van Waterschap Vallei & Veluwe (WSVV). Hiervoor werd eerst een risicoanalyse gedaan. Daarna werd het door het IPM team opgestelde besluitstuk door de directie geaccordeerd. Risico's worden beheerst door acties voortkomend uit het sluitprotocol en het hoogwateractieplan van de aannemer. Alle medewerkers zijn middels een toolbox op de hoogte gebracht. WSVV stuurt dus op z.s.m. alarmeren van de aannemer bij voorspelling storm.