Via wortels uittredend water

Uit Delta Noodmaatregelen
Ga naar: navigatie, zoeken


Schadebeelden.png
Faalmechanismen.png
Noodmaatregelen.png
Dimensionering.png
Uitvoering.png


Via wortels uittredend water


Schadebeelden - Uittredend water - Via wortels uittredend water

Bomen kunnen binnendijks door de afdekkende kleilaag groeien, waardoor kwel langs de wortels kan ontstaan. Oude rottende wortels kunnen nog steeds een risico vormen, ook al is de boom gekapt. Wortels van dode of gekapte bomen kunnen na afsterven holle ruimte in de bodem achterlaten waardoor een geconcentreerde kwelstroom kan optreden. Bij ontwortelde bomen kan kwel optreden en bij de gaten die ontstaan kan de grond gemakkelijk wegspoelen.

Controleer binnendijks zowel gezonde bomen als oude stobben op kwel en, als dit wordt waargenomen, controleer of er zand meegevoerd wordt. Zonodig maatregelen treffen.


Bij regionale keringen kunnen bomen in het buitentalud ook leiden tot waterinfiltratie in de kern van de dijk als waterstroming langs wortels. Veelal wordt ervoor gekozen om bij sanering van de boom de stobbe alleen onder maaiveld af te frezen. Wanneer de boomresten gaan rotten blijven holle ruimte in de kade over waarlangs het water eenvoudig kan infiltreren in de kern van de dijk wat tot hogere waterdrukken leidt (Nieuwe weg HHS AGV, 2010).

Kwel rondom boom


1 Kennis

2 Hulpmiddelen

  • Schaderegistratieformulier “Uittredend water” van WSRL

3 Ervaringen

  • Is aanwezig (Verslag inspecties van Rivierenland en Groot Salland na hoogwater in 2011 van Vera van Beek)