Platform Dijkbewaking

Uit Delta Noodmaatregelen
Ga naar: navigatie, zoeken


Logo Platform Dijkbewaking.png

Introductie

Deze werkgroep gaat over de dijkbewaking in Nederland. Medewerkers van de dijkbewaking hebben tot taak de waterkeringen te bewaken en het nemen van noodmaatregelen bij geconstateerde problemen tijdens hoog water. Een effectieve bestrijding bestaat voor 60% uit detectie van schades, 20% uit een goede plaatsing van noodmaatregelen en 20% uit een goede constructie van de noodmaatregelen. Daarom willen we een getrainde en geoefende dijkbewakingsorganisatie hebben. Een goede opleiding en gevalideerde werkinstructies voor noodmaatregelen vormen hier de basis voor.


Het uitgangspunt van de werkgroep is het maken en beheren van opleidingen en werkinstructies voor noodmaterialen. Mensen die verantwoordelijk zijn voor de dijkbewakingsorganisatie kunnen dan kiezen of ze de cursus door eigen medewerkers willen laten geven of dat ze die willen bestellen bij een kennisinstituut. De producten hebben geen winstoogmerk en kunnen door niemand worden beschouwd als intellectueel eigendom. Het is in die zin ‘open source’ waarachter wel een beheerorganisatie zit. Het is daarom niet de bedoeling de producten met winstoogmerk aan te bieden.


Samengevat vormen de volgende ontwikkelingen de achtergrond voor dit de werkgroep:

  • de wens van waterschappen om samen te werken in de (ontwikkeling van een) opleiding;
  • goede en gevalideerde werkinstructies voor noodmaatregelen;
  • de eisen vanuit de Zorgplicht;
  • de wens van waterschappen tot uitwisselen van personeel tijdens calamiteiten.


Klik op deze link als je een algemene presentatie over het Platform Dijkbewaking met verdere uitleg wilt downloaden.


Rollen en Competenties Producten Bijeenkomsten Nieuwsbrieven