Onzekerheden

Uit Delta Noodmaatregelen
Ga naar: navigatie, zoeken

1 Onzekerheden bij het nemen van noodmaatregelen

Onzekerheid dijken.png

1.1 Inleiding

We hebben altijd met onzekerheden te maken. De onzekerheden betreffen de te verwachten optredende belasting (hoogte waterstand, aanlooptijd tot bereiken van de piekbelasting, duur van de piekbelasting, getijwerking e.d.), de sterkte van de waterkering (grondparameters, schematisering, aanwezigheid van lagen) en de respons (o.a. het mogelijke handelingsperspectief) van de beheerder.

Bij het nemen van noodmaatregelen wordt de volgreeks van geobserveerd schadebeeld, faalmechanisme, maatregel, dimensionering tot en met uitvoering van de maatregel gevolgd. Bij het doorlopen van deze reeks kunnen door verschillende oorzaken verkeerde keuzes worden gemaakt. Zo kan een schadebeeld verkeerd worden geïnterpreteerd, wat als gevolg kan hebben dat hiermee een verkeerd faalmechanisme in verbinding wordt gebracht. De genomen maatregel is dan eventueel nutteloos of in het ergste geval contraproductief en versterkt alleen maar het opgetreden mechanisme.

Ook kunnen bepaalde maatregelen worden aanbevolen die om logistieke redenen blijken niet uitvoerbaar te zijn vanwege de locatie waar de maatregel dient te worden uitgevoerd (toegankelijkheid, beschikbaarheid materiaal en materieel). Ook zijn er onzekerheden wat betreft de correcte uitvoering en de effectiviteit en betrouwbaarheid van een te treffen maatregel, eventueel in combinatie met andere op deze locatie optredende verschijnselen.

Een verdere uitsplitsing en concretisering van de te verwachten onzekerheden dient in samenwerking met de waterschappen te worden uitgewerkt.

1.2 Verdere verdieping

Rapport van Jan Verkade over onzekerheden bij verwachtingen Verkade2011kansverwachtingen.pdf

Rapport van Kaspar Lendering over onzekerheden bij noodmaatregelen
K. Lendering Reliability of emergency measures for flood prevention.pdf

En de presentatie van Kaspar Lendering die hij gaf op de kennisdag inspectie 2014
Presentatie Lendering.pdf

Betrouwbaarheid en effectiviteit van noodmaatregelen presentatie (TU Delft)
Video presentatie: Betrouwbaarheid en effectiviteit van noodmaatregelen

Effectivess and Reliability analysis of emergency measures for flood prevention (HKV)
Effectiveness_and_reliability_analysis_of_emergency_MK.pdf