WTEC

Uit Delta Noodmaatregelen
Versie door Fst (Overleg | bijdragen) op 7 jun 2017 om 13:59

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Ga naar: navigatie, zoeken

WTEC - Water risk Training & Expertise Centre


Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen en Defensie hebben in 2015 een convenant getekend, gericht op een intensievere samenwerking rondom onder andere het onderwerp waterveiligheid. Hieruit is WTEC ontstaan, het Water risk Training & Expertise Centre. De drie waterketenpartners werken nauw samen op het vlak van kennisuitwisseling om sneller, effectiever, breder en langer te kunnen reageren bij optreden en hoogwatersituaties, nationaal en internationaal. Ook samen met andere waterketenpartners, bedrijfsleven en kennisinstituten.


De drie watermanagement-partners spelen daarmee flexibel en intensief in op risico’s, dreigingen en piekmomenten bij waternoodscenario’s. In de visie van WTEC neemt door vroegtijdig samen te werken en te oefenen de snelheid van handelen toe. Door elkaar al te kennen vanuit een ‘koude fase’ neemt de efficiëntie, effectiviteit, inzetbaarheid en voortzettingsvermogen toe bij daadwerkelijke inzet. Deze vorm van samenwerking tussen de waterketenpartners, toegevoegd met functioneel specialisten, past geheel bij de Doorontwikkeling Krijgsmacht, bij de Verbeterde Civiele Militaire Samenwerking (VCMS) en de Adaptieve Krijgsmacht. De Genie levert als landmachteenheid niet alleen zwaar materieel en helpende handjes, maar als partner in de veiligheidsketen ook expertise bij het maken van beslissingen en het leveren van slimme oplossingen onder tijdsdruk.


De evenementen die WTEC organiseert zijn gericht op samenwerking en zichtbaarheid. De kennisuitwisselingsdag op 29 juni die WTEC samen met Wikinoodmaatregelen organiseert is daarvan een mooi voorbeeld. Bij dit evenement worden verschillende partijen uitgenodigd om hun aanpak en visie op een watercrisiscasus te delen. Het doel is dan ook van elkaar te leren maar ook om elkaars taal te leren spreken. Gedurende de afgelopen twee jaar heeft WTEC, in het kader van watercrisismanagement, samengewerkt met onder andere Flood Proof Holland, TNO, Deltares en de Reddingsbrigade; dit allemaal om zo tijdens een watercrisis zo goed en efficiënt mogelijk te kunnen samenwerken en de gevolgen van zo’n crisis zoveel mogelijk te beperken.


Wilt u meer informatie over WTEC? U kunt ons bereiken via: WTEC@mindef.nl