Opvullen van afschuivingen aan het buitentalud

Uit Delta Noodmaatregelen
Ga naar: navigatie, zoeken


Schadebeelden.png
Faalmechanismen.png
Noodmaatregelen sel.png
Dimensionering.png
Uitvoering.png


Opvullen van afschuivingen aan het buitentalud


Noodmaatregelen - Stabiliteitsverhogende maatregelen - Opvullen van afschuivingen aan het buitentalud

Het dijkprofiel dient na afschuivingen van beneden naar boven te worden hersteld door het opvullen met zandzakken of grindstorting (liefst op geotextiel) of wiepzinkstukken.

Van belang is dat voldoende materiaal in de afschuiving wordt aangebracht zodat het aangetaste talud volledig is afgedekt. In de holte dienen voldoende, maar zo min mogelijk zandzakken te worden gebruikt om door de extra belasting een verdere afschuiving te voorkomen. Onder water dienen de schadeplekken met zandzakken of wiepzinkstukken te worden hersteld. Veelal zullen duikers nodig zijn voor het aanbrengen (zandzakken) en het uitvoeren van visuele controle van de aangebrachte maatregel onder water.

Zoals aangegeven dient de maatregel van beneden naar boven (en van buitenwaarts naar de dijk toe) te worden aangebracht zodanig dat wordt verzekerd dat vanaf het passieve (tegenwerkende) deel van het glijvlak wordt versterkt. In het actieve deel van het glijvlak dient zo min mogelijk materiaal te worden aangebracht, maar zoals aangegeven zodanig dat het aangetaste talud volledig is afgedekt.


Afschuivingen aan het buitentalud kunnen met de volgende middelen worden opgevuld:

  • Zandzakken;
  • Fascinen (In het algemeen zijn het rijs- of takkenbossen, die van afstand tot afstand door middel van taaie wiepbanden, samengebonden zijn. Bij het vervaardigen van fascinen werden de rechte takken met de dikke einden over en weer op schragen gelegd en vervolgens gewurgd. Tenslotte werden er banden om gedraaid, bij voorkeur van ijzerdraad.);
  • Opvullen met stortgoed;
  • Big Bags.

Het talud dient vanuit de onderkant (vanuit de teen of tenminste vanuit de onderkant van de afschuiving) te worden gestabiliseerd. Als dit niet mogelijk blijkt, zou tenminste worden geprobeerd het ontstaande gat weer op te vullen zodat niet nog meer grond door de stroming wordt weggerukt. Bij het inbouwen van zandzakken dienen deze niet worden gegooid maar door duikers te worden gezet. In het algemeen dienen direct bij het water werkende personen door lijnen te worden gezekerd.


Let op: in de kolk gegooide stenen werken als een kogelmolen en vergroten de kolk alleen!

Actieve en passieve zone bij macro-instabiliteit buitentalud


1 Kennis

2 Hulpmiddelen

3 Ervaringen

  • Hoogwater 1995 – Ochten, beschikbaar bij WSRL