Opvullen van afschuivingen aan het buitentalud: verschil tussen versies

Uit Delta Noodmaatregelen
Ga naar: navigatie, zoeken
[ongecontroleerde versie][ongecontroleerde versie]
Regel 21: Regel 21:
 
Het dijkprofiel dient na afschuivingen van beneden naar boven te worden hersteld door het opvullen met zandzakken of grindstorting (liefst op geotextiel) of wiepzinkstukken.  
 
Het dijkprofiel dient na afschuivingen van beneden naar boven te worden hersteld door het opvullen met zandzakken of grindstorting (liefst op geotextiel) of wiepzinkstukken.  
  
Van belang is dat voldoende materiaal in de afschuiving wordt aangebracht zodat het aangetaste talud volledig is afgedekt. Onder water dienen de schadeplekken met zandzakken of wiepzinkstukken te worden hersteld. Veelal zullen duikers nodig zijn voor het aanbrengen (zandzakken) en het uitvoeren van visuele controle van de aangebrachte maatregel onder water.  
+
Van belang is dat voldoende materiaal in de afschuiving wordt aangebracht zodat het aangetaste talud volledig is afgedekt. In de holte dienen voldoende, maar zo min mogelijk zandzakken te worden gebruikt om door de extra belasting een verdere afschuiving te voorkomen.
 +
Onder water dienen de schadeplekken met zandzakken of wiepzinkstukken te worden hersteld. Veelal zullen duikers nodig zijn voor het aanbrengen (zandzakken) en het uitvoeren van visuele controle van de aangebrachte maatregel onder water.  
  
 
Zoals aangegeven dient de maatregel van beneden naar boven (en van buitenwaarts naar de dijk toe) te worden aangebracht zodanig dat wordt verzekerd dat vanaf het passieve (tegenwerkende) deel van het glijvlak wordt versterkt. In het actieve deel van het glijvlak dient zo min mogelijk materiaal te worden aangebracht, maar zoals aangegeven zodanig dat het aangetaste talud volledig is afgedekt.
 
Zoals aangegeven dient de maatregel van beneden naar boven (en van buitenwaarts naar de dijk toe) te worden aangebracht zodanig dat wordt verzekerd dat vanaf het passieve (tegenwerkende) deel van het glijvlak wordt versterkt. In het actieve deel van het glijvlak dient zo min mogelijk materiaal te worden aangebracht, maar zoals aangegeven zodanig dat het aangetaste talud volledig is afgedekt.

Versie van 29 okt 2014 om 15:58


Schadebeelden.png
Faalmechanismen.png
Noodmaatregelen.png
Dimensionering.png
Uitvoering.png


Opvullen van afschuivingen aan het buitentalud


Noodmaatregelen - Stabiliteitsverhogende maatregelen - Opvullen van afschuivingen aan het buitentalud

Het dijkprofiel dient na afschuivingen van beneden naar boven te worden hersteld door het opvullen met zandzakken of grindstorting (liefst op geotextiel) of wiepzinkstukken.

Van belang is dat voldoende materiaal in de afschuiving wordt aangebracht zodat het aangetaste talud volledig is afgedekt. In de holte dienen voldoende, maar zo min mogelijk zandzakken te worden gebruikt om door de extra belasting een verdere afschuiving te voorkomen. Onder water dienen de schadeplekken met zandzakken of wiepzinkstukken te worden hersteld. Veelal zullen duikers nodig zijn voor het aanbrengen (zandzakken) en het uitvoeren van visuele controle van de aangebrachte maatregel onder water.

Zoals aangegeven dient de maatregel van beneden naar boven (en van buitenwaarts naar de dijk toe) te worden aangebracht zodanig dat wordt verzekerd dat vanaf het passieve (tegenwerkende) deel van het glijvlak wordt versterkt. In het actieve deel van het glijvlak dient zo min mogelijk materiaal te worden aangebracht, maar zoals aangegeven zodanig dat het aangetaste talud volledig is afgedekt.

Let op: in de kolk gegooide stenen werken als een kogelmolen en vergroten de kolk alleen!

Actieve en passieve zone bij macro-instabiliteit buitentalud


1 Kennis

  • Instruktion zur Deichverteidigung
  • LHW “Anleitung für den operativen Hochwasserschutz” Deel 2

2 Hulpmiddelen

3 Ervaringen

  • Hoogwater 1995 – Ochten, beschikbaar bij WSRL